animace animace animace animace animace animace

Instruktorské kurzy


Asistent a Instruktor samostatných potápěčů - Kurzem instruktora potápění se vám otevírá cesta, na které můžete zúročit všechny vaše dosavadní zkušenosti, které jste získali po celou vaši kariéru potápěče. Je to nádherné poslání a práce potápěčského instruktora je mezi potápěči velmi ceněná a vyhledávaná. Pokud se budete nadále zdokonalovat, bude vás tato práce neustále uspokojovat a naplňovat. European diving school má kurz instruktora potápění akreditovaný u MŠ. Taktéž o tento kurz můžete požádat, pokud jste vedeni na úřadu práce a splňujete vstupní předpoklady.

Instruktor pokročilých potápěčů (AOWD) - Je to kurz, kterým se dostáváte do vyšší kategorie a po jeho absolvování můžete začít vyučovat „Pokročilé samostatné potápěče“.

Instruktor specialit – Pokud vlastníte některou ze specialit a jste již instruktor, můžete se po absolvování kurzu speciality stát jejím instruktorem.

Instruktor vedoucích potápění - po absolvování tohoto instrukorského kurzu můžete vyučovat kurz „Vedoucí potápění“.

Technický Instruktor – po absolvování tohoto instrukorského kurzu můžete vyučovat kurzy „Pokročilý potápěč s Nitroxem a Technický potápěč“.

Normoxic Trimix Instruktor - po absolvování tohoto instrukorského kurzu můžete vyučovat kurz „Normoxic trimix potápěč“.

Asistent Trenéra Instruktorů - po absolvování tohoto instrukorského kurzu můžete asistovat u kurzu „Instruktor potápění". Samostatně školit přestupující instruktory a doškolovat pokročilé instruktory.

Trenér Instruktorů - po absolvování tohoto instrukorského kurzu můžete vyučovat kurz „Instruktor potápění". Samostatně školit přestupující instruktory a doškolovat pokročilé instruktory.

Česká Potápěčská Škola